Warunki pobytu

Regulamin pobytu Gości w Gospodarstwie Gościnnym „Kamieniec”

1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Agroturystów na doby.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
3. Liczba dni pobytu w gospodarstwie agroturystycznym określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku 30% wartości. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
4. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę.
5. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
6. W godzinach 23:00 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.
7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.
8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z gospodarzem.
9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju. W razie potrzeb przybywających Gości, warunki sprzątania pokoi można także ustalić indywidualnie z gospodarzem w dniu przyjazdu.
10. Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
11. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.
12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. Dzieci).
13. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p.poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
16. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.
17. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
18. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.


Życzymy miłego wypoczynku w agroturystyce w Węgierskiej Górce na Żywiecczyźnie. W celu złożenia rezerwacji pokoju prosimy o kontakt.